We bike together - Training and trail mapping in Europe
Официален сайт

Проектът има за цел да насърчи спортът за всички, като обръща специално внимание на хората с физически увреждания и възможността да се използват различни велосипеди (хендбайкове, тандеми и моторни средства с четири колела).

Този проект иска да улесни спортните практики в колоезденето по естествени терени, включително за хора с увреждания, практикуващи заедно със здрави хора (приятели,роднини, младежи…)