АНГЕЛИ НА КОЛЕЛА

От съображения за сигурност, колоездачите с увреждания трябва винаги да карат колело заедно с някой друг, особено в естествена среда. Който и да ги придружава, има нужда от специфични знания и компетенции придобити, чрез някакъв вид обучение.

Този проект има за цел да дефинира съдържанието на едно такова обучение за доброволци, които придружават велосипедисти с увреждания по време на спортни практики в естествена среда с хендбайкове или тандеми и да го представи като образователен ресурс с отворен достъп.


"we bike together - training and trail mapping in Europe"

is co-financed by the European Commission in the Erasmus+ Sport Programme

and it is developed by these organizations:

Coordinator
(ITALIA)

Partner
(Portugal)

Partner
(Spain)

Partner
(Bulgaria)