Парньори

Координатор

Фондация за спорт Силвия Риналди
Италия

Фондация за спорт Силвия Риналди ONLUS е основана през 2006 г в град Болония (ИТ) след като Силвия Паренте спечели гигантския слалом по време на Параолимпийските игри в Торин и показа спорта като основно средство за социално приобщаване. Фондация за спорт Силвия Риналди ONLUS осъществява дейности в аматьорският спорт на територията на регион  Емилия – Романа и следва благотворителни цели.

По специално, нашата основна институционална дейност са проектите в областта на:

  • Насърчаване и подпомагане на хора с физически и умствени увреждания да участват в аматьорски спорт (вкл. млади любители, които живеят в семейства със затруднения или са изложени на риск от престъпления)
  • Помагане на деца и млади хора с увреждания да следват здравословен начин на живот, работещи във физически, психологически и хранителни области.
  • Разпознаване на социалните различия (различни способности, различни видове увреждания)
  • Обучение на фундаментални ценности като честна игра, почтеност, победа и загуба, старание.

 Във всеки случай дейностите на фондацията имат за цел да донесат ползи на тези, които живеят в неравностойно положение в психическо, умствено, икономическо, социално или семейни условия.

Партньор

Национална спортна академия „Васил Левски“
България

НСА е основана преди 75 – през 1942г. Това е първата и уникална институция за висше образование в България с мисията да подготвя висококвалифицирани спортни специалисти за целите на спортната система и олимпийското движение в страната.

НСА осигурява програми за образование и обучение чрез своите три факултета:

- Физическо възпитание
- Спорт (треньорски факултет)
- Кинезитерапия

Има 3000 студенти във всички степени и програми за продължаващо обучение и около 500 преподаватели и изследователи работещи за НСА.

Образователна квалификация треньор по вид спорт в 58 спорта, подготвяйки инструктори и треньори.

Институцията предлага 12 магистърски програми част от които са на български език, а друга част са на английски език. НСА участва активно в програмите на ЕС за образование и обучение. Преподавателска и студентска мобилност се реализира от повече от 10 години въз основа на договори с 37 Европейски институции. НСА има реализирани около  от 80 международни проекти по време на програма LLP и сегашната програма Еразъм  плюс.

НСА работи в тясно  сътрудничество с всички национални органи в областта на спорта и спортното образование.

Университета допринася за изпълнението на глобалните спортни цели и европейските ценности като партньор на Националния олимпийски комитет. НСА разработва и разпространява принципите на олимпийската идея в учебните програми за преподаватели по Физическо възпитание, квалификационни програми и директен контакт с учители по ФВ, редовни срещи с треньори от цялата страна и граждани.

 Чрез участие в национални конференции и международни събития учители, изследователи и ученици от НСА разпространяват мястото и ролята на Европейските спорни ценности за спортен дух в световен мащаб.

Партньор

ОБЩИНА АГУЕДА
Португалия

Община Águeda (www.cm-agueda.pt) се намира в централния район на Португалия. Общината се състои от единадесет енории с 46,713 жители (Преброяване от 2016 г.). Град Агуеда е основният градски център. Мисията на общините е свързана със социално-икономическото, екологичното и териториалното развитие. В резултат на това нейните действия са насочени към нуждите на местната общност, а именно социално-икономическото развитие, пространственото планиране, общественото снабдяване, основната канализация, здравеопазването, образованието, културата, околната среда и спорта.

Агуеда е домакин на разнообразни национални и международни културни и спортни събития. Най-известният от тях е фестивалът на изкуствата AgitAgueda, който ежегодно привлича хиляди посетители през месец юли (www.agitagueda.com).

Общината предоставя подкрепа на 30 спортни клуба, разположени в квартала. Програмата "Спорт за всички" има за цел да позволи на гражданите свободен достъп до спортни занимания, включително редица възможности за спорт за хора с увреждания.

Историята на Агуеда е синоним на две колела, традиция, която продължава, като общината е основен център за производство на велосипеди в Европа. Градът продължава да инвестира в развитието на колоездачна инфраструктура за хората от Агуеда. През 2017 г. открихме Велосипедния парк Agueda (www.bikeagueda.com), който има голямо разнообразие от пътеки, включително и тези, специално проектирани да позволят използването на адаптивни велосипеди.

Тази уникална среда насърчи развитието на тясна връзка с Международната асоциация за планиране на велосипед в планината (IMBA Europe). През 2017 г. Агуеда е домакин на срещата на върха на ИМБА Европа.

Партньор

PLAY & TRAIN
Испания

Партньор: PLAY & TRAIN - Испания
Play and Train (PAT) е испанска организация, създадена през 2008 г. и обявена през 2012 г. като организация в обществен интерес.
Ценностите, чрез които организация PAT работи са отговорност, ангажираност, професионализъм, работа в екип и прогрес. Основната й цел е да помогне на хората с увреждания и техните семейства да имат същите права и възможности при практикуването, обучението и трениране на всички видове спортни дейности за свободното време, независимо от техния капацитет, пол и възраст. ПАТ иска да споделя знанията за спорта, натрупани от опита, и да подкрепя промяна в нагласите чрез спортни и развлекателни дейности. Като организация pс нестопанска цел, PAT има знания и опит и разширена мрежа за популяризиране на спорта за хора с увреждания.
Целите и задачите на организацията са следните:
1. Да помогне на децата и младежите с увреждания да създават здравословни навици на живот, работейки във физически, психологически и хранителни области;
2. Да подпомогне социалното включване на деца и младежи със и без увреждане чрез дейности и спортни лагери
3. Да помогне на младите хора да подобрят ежедневието си и да включат в задачите си за деня къпане, облекло , хранене и взаимодействие с връстници;
4. Да се научат и разбират разнообразието на обществото (различни способности, различни видове увреждания и без увреждания).
5. Да образоват основните ценности като честна игра, честност, победа и загуба, старание;
6. Да насърчава създаването на работни места за хора с увреждания в райони с висока безработица;
7. Да насърчава предприемачеството на хора с увреждания чрез подкрепа на индивидуални инициативи и участие в конференции.

PAT поощрява хората с увреждания, които практикуването на различни спортове: Нашият адаптивен спортен център в планинския курорт Ла Молина се посещава от около 2500 участника годишно. Освен Центъра, PАT има различни програми за постигане на своите цели:
• Play and Hospital: Фокусирани върху хора (особено деца и младежи), които са придобили увреждане и започват рехабилитация или страдат от вродено увреждане. Хората могат да се възползват от прекарване на времето извън болницата, практикуване на дейности на открито като сърфиране, каране на ски или планинско колоездене и ускоряване на възстановяването.
•Play and snow: нашата снежна програма се провежда в планинският курорт Ла Молина и във всяка част на света. Започнахме за китайския параолимпийски комитет, помагайки им да развият снежните спортове в Китай. PAT планира, обучава, обучава бъдещи спортисти и треньори и подкрепя с избора на спорт и адаптирана екипировка. Дейностите са насочени към хора със и без увреждания.
• Ski and Train: програми за обучение за ски или сноуборд за деца и младежи с увреждания, които имат желание да се състезават. Ние им помагаме да постигнат перфектното техническо изпълнение.
• Play and Surf: Базата за сърфиране се провежда в Барселона (Каталуния) и Фуертевентура (Канарските острови). Обучаваме хората с или без увреждане как да превземат вълните и помагаме на участниците да се наслаждават и да подобряват физическите си аспекти, самочувствието и социалните си връзки.
• Play and Education: чрез нашите тренировъчни (теоретични и практични) програми предлагаме инструменти, така че хората, свързани със спорта, социалните и туристическите райони, да могат да се научат да работят и да живеят с хора с различни способности. Програмата може да се осъществи във всяко училище и да научи момичетата и момчетата да осъзнаят и да научат за хора с увреждания / "с различни способности". Програмата е осъществена на места като Мадрид, Барселона, Севиля, Жирона, Лейда, Алпи, Рипол, Пуицерда.


"we bike together - training and trail mapping in Europe"

is co-financed by the European Commission in the Erasmus+ Sport Programme

and it is developed by these organizations:

Coordinator
(ITALIA)

Partner
(Portugal)

Partner
(Spain)

Partner
(Bulgaria)