We bike together

Training and trail mapping in Europe

Проектът има за цел да насърчи спортът за всички, като обръща специално внимание на хората с физически увреждания и възможността да се използват различни велосипеди (хендбайкове, тандеми и моторни средства с четири колела).

Този проект иска да улесни спортните практики в колоезденето по естествени терени, включително за хора с увреждания, практикуващи заедно със здрави хора (приятели,роднини, младежи…)


"we bike together - training and trail mapping in Europe"

is co-financed by the European Commission in the Erasmus+ Sport Programme

and it is developed by these organizations:

Coordinator
(ITALIA)

Partner
(Portugal)

Partner
(Spain)

Partner
(Bulgaria)