ТЕСТВАНЕ НА ХЕНБАЙКОВЕ И ТАНДЕМИ

Като час от обучението на водачи/ придружаващи лица за колоездачи с увреждания е много важно е да познават устройството на адаптираните планински велосипеди.

Силно се препоръчва ХЕНБАЙКОВЕТЕ и планинските тандеми да бъдат лично тествани в парк (безопасна зона) от придружителите, за да може те да оценят съществуващите ограниченията при употребата им.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

ПЛАНИНСКИ ТАНДЕМ

1.

Остри и обратни завои, трябва да бъдат считани като препятствие.

2.

IMBA 3 маршрути най-общо могат да бъдат използвани за спускане (провери височината на препятствия по маршрута), но те винаги трябва да бъдат проверявани и за колоездене и за изкачване.

3.

В близост до пропасти слизайте от тандема

4.

В случай, че използвате електронно колело, проверете състоянието на батерията преди и през цялото време колоезденето.

5.

Винаги проверявайте типа и състоянието на гумите.

ХЕНДБАЙК

1.

Минимална ширина на пътеката: провери ширината на хендбайк (мостове и участацли от маршрута могат да спрат движението на хендбайк)

2.

Тесни и обратни завои трябва да бъдат разглеждани като препятствие.

3.

Провери дали маршрутът включва пресичане на рекички и потоци; най-общо пресичането на плитка вода е възможно, но зависи от хендбайк.

4.

IMBA 3 маршрути могат основно да бъдат преминаване при спускане (провери ширината на пътеката), но те трябва винаги да бъдат проверявани и за целите на изкачване (те биха могли да са твърде стръмни или хлъзгави)

5.

ХЕНБАЙКОВЕТЕ без електронен мотор са подходящи за равни маршрути IMBA 1

6.

Внимавай за участаци с неравности тъй като хендбайк може да се преобърне.

7.

Избягвай участаци в близост до пропасти.

8.

В случай на използване на електронно колело проверете батерията предварително и по време на цялата обиколка.

9.

Винаги проверявайте типа и състоянието на гумите.


"we bike together - training and trail mapping in Europe"

is co-financed by the European Commission in the Erasmus+ Sport Programme

and it is developed by these organizations:

Coordinator
(ITALIA)

Partner
(Portugal)

Partner
(Spain)

Partner
(Bulgaria)