КАРТОГРАФИРАНЕ И GPS

За да се осигури безопасно и приятно изживяване, е задължително да се познава правилното използване на GPS от хората, които възнамеряват да бъдат водачи и придружаващи лица при колоездене.

Ако искате да знаете повече относно:

  • Кои са различните видове GPS и дигитални карти;
  • Как да позиционирал правилно GPS;
  • Как да извършиш GPS проследяване на маршрута;

И още много други неща относно софтуера на GPS картите, може да свалите от следния PDF файл от линка встрани.


ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МАРШРУТ

Ако желаете да създадете нови достъпни маршрути, от голямо значение е да знаете как се извършва проследяване на маршрут, за да сте в състояние да осигурите надеждни данни за колоездачите, които ще използват маршрута, който вие създавате.

От линка встрани може да свалите документ , който може да използвате чеклист при стартиране на работа; моля, прочетете го внимателно и все уверете, че създавате безопасен маршрут.


"we bike together - training and trail mapping in Europe"

is co-financed by the European Commission in the Erasmus+ Sport Programme

and it is developed by these organizations:

Coordinator
(ITALIA)

Partner
(Portugal)

Partner
(Spain)

Partner
(Bulgaria)